Pogoda w Kamieńcu:

Przydatne linki:

Projekt "Hajnówka - Kamenetz. Spotykamy się i współpracować "

Od dnia 1 czerwca 2014 do 31 maja 2015 roku w dzielnicy Kamenetz i Hajnowka przeprowadzone mikro "Hajnówka - Kamenetz. Spotykamy się i współpracować" Wnioskodawca projektu był Hajnowka (Polska). Partnerem mikro ze strony białoruskiej był Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Rejonowego Komitetu Wykonawczego Kamenetz. W ramach projektu 90% finansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013. Składnik finansowa mikro - 49 600 euro.

Głównym celem projektu mikro było wzmocnienie współpracy transgranicznej na terytorium Euroregionu "Puszcza Białowieska".

О микропроекте «Гайновка - Каменец. Мы знакомимся и сотрудничаем»

Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu rejonów leśnych z pięknymi krajobrazami, stwarza korzystne warunki dla rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również dla turystyki i rekreacji. Głównymi celami mikro stali wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy władzami lokalnymi. W dzielnicy Kamenetz I Hajnówce przeprowadzono wizyt studyjnych we wrześniu - październiku 2014 roku, marzec-kwiecień 2015. Zostały przeprowadzone dwa dwudniowej wizyty w Hajnówce i Kamenec.

W każdej wizycie studyjnej uczestniczyło 20 osób (10 osób z każdej strony). Podczas wizyty doszło do wymiany doświadczeń między polskimi i białoruskimi władzami poprzez prezentację najważniejszych celów w zakresie usług komunalnych, kultury, opieki społecznej, edukacji, sportu i turystyki. Jednym z priorytetow mikro-projektu była promocja i rozwój potencjału turystycznego miast i Euroregionu "Puszczy Białowieskiej". Priorytety i kierunki realizacji działań w ramach projektu zostały uwzględnione w trakcie dwóch sesji strategicznego trzydniowego seminarium zorganizowanym w Hajnówce w lutym 2015 r. Seminaria wzięło udział 25 osób.

Z Polski i Białorusi byli przedstawiciele branży turystycznej (przedsiębiorcy, aktorzy, oferujący usługi turystyczne), przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych. Warsztaty omówiono obszary turystyki, jak również propozycje dotyczące stworzenia reklamy i rozwoju produktu turystycznego pogranicza. Aby udział w seminariach był bardziej atrakcyjny dla uczestników przygotowano pakiety upominkowe, składające się z materiałów przygotowanych dla potrzeb mikro (zagadki dla dorosłych, torby ekologiczne, długopisy, słodycze), które zostały przekazane do uczestników warsztatów.

Kolejny ważny etap w życiu projektu było stworzenie oficjalnego portalu turystycznego z interaktywną mapę obszaru i atrakcji regionu, wraz z wprowadzeniem systemu wyświetlania wideo w trybie "on-line" powstały i już działają portale internetowe "Travel Kamenetchina» (http://www.kamenec-tour.by/) oraz "Hajnówka turystyczna» (http://www.turystyczna.hajnowka.pl/). Są one charakterystyczne dla regionów biorących udział w projekcie, głównym źródłem wyszukiwania informacji na temat potencjału turystycznego regionów. Na stronach tych serwisów ma galerię zdjęć, wprowadzonej aplikacji online "wirtualną wycieczkę po mieście" i kamer on-line wybranych atrakcji.

W ramach projektu zostały opublikowane około 1000 egzemplarzy albumu, zawierającego informacje na temat atrakcji turystycznych Hajnówki i Kamenetz powiatu. Planuje się ponownie do wydania albumu, a będzie to efekt mnożnikowy mikro.W celu informowania społeczeństwa i gości dzielnicy Kamenetz w różnych częściach regionu zostały wyłożone tablic informacyjnych "Travel Kamenetchina".

Na poparcie tej współpracy i jej wzmocnienia w ramach mikroprojektów powstała pamiątkową rzeźbę w Hajnówce i Kamenetz (muzeum "Kamenec Tower"), co świadczy o historii i tradycji obu regionów.Mikro projekt zakończony, ale dziś, dzięki prowadzone w ramach działalności mikro-projektów, negocjacje w sprawie współpracy z różnymi agencjami i organizacjami dzielnicy Kamenetz i Haynovskogo powiatu, w tym w ramach przyszłych projektów, których finansowanie będzie finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 roku.

 

Foto

Скульптуры, установленные в рамках проекта
Скульптуры, установленные в рамках проекта
Скульптуры, установленные в рамках проекта

Скульптуры, установленные в рамках проекта

Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt